Cách đặt lại mật khẩu Fastpanel

Để reset password Fastpanel bạn cần đi tới menu “Cài đặt” → “Người dùng” và trong hàng người dùng nhanh, hãy nhấp vào “Thay đổi mật khẩu”

Trong cửa sổ đổi mật khẩu đã mở, nhập mật khẩu cũ của bạn, sau đó nhập mật khẩu mới hai lần và nhấp vào “Lưu”

Ngoài ra, bạn có thể đặt lại mật khẩu thông qua dòng lệnh.

Để làm điều đó:

1. Kết nối với máy chủ của bạn qua SSH bằng mật khẩu gốc của bạn:

ssh root@your.server

2.  Sử dụng lệnh chpasswd -u user_name -p new_password

Ví dụ để thay đổi mật khẩu fastuser thành  ‘YourPasswordHere’  , lệnh sẽ giống như sau:

chpasswd -u fastuser -p YourPasswordHere

Sau khi chạy lệnh, bạn sẽ nhận được thông báo sau:

Password changed successfully, for login follow https://your_ip:8888/

Lưu ý: Nếu mật khẩu được thay đổi qua SSH, không bắt buộc phải nhập mật khẩu cũ.

Đề xuất cho bạn

Về tác giả: Vương Công Minh

Cậu IT Minh năm nay mới 18 tủi thôi hiện đang là 1 Freelancer dạo. Sở Thích: Ăn Uống, Du Lịch, Khám Phá Công Nghệ, Thiết Kế Website, Webmaster, Làm SEO, SysAdmin,... tất cả mọi thứ liên quan đến công nghệ. Phương châm sống là không tin vào những thứ làm giàu nhanh. Chỉ tin vào việc học tập và làm việc chăm chỉ, thêm giá trị, thêm kiến thức, ứng dụng công nghệ, tăng cường ngoại giao và phục vụ nhiều người mới là con đường đúng đắn nhất để làm giàu thành công.

Để lại bình luận tại đây nhé: