DNS độc lập và DNS Cluster trên FastPanel

FASTPANEL ®   hỗ trợ đồng bộ hóa với máy chủ DNS của bên thứ ba và cũng cho phép thiết lập dịch vụ DNS trên máy chủ cục bộ Chính / Phụ bao gồm

Tùy chọn thiết lập máy chủ DNS

FASTPANEL ® hỗ trợ cài đặt máy chủ DNS cục bộ dựa trên BIND9. Tùy chọn này sẽ khả dụng sau khi cài đặt một ứng dụng tương ứng trong phần “Ứng dụng”.


Máy chủ định danh độc lập:

Sau khi BIND9 được cài đặt, FASTPANEL định cấu hình máy chủ DNS làm máy chủ chính.

Điều quan trọng cần lưu ý là đối với trường hợp này, vì nó được yêu cầu bởi hầu hết các công ty đăng ký tên miền, địa chỉ IP thứ hai được gán cho máy chủ là điều cần thiết.

Làm thế nào nó hoạt động?

Khi một miền đang được thêm vào FASTPANEL, các bản ghi NS sẽ được tạo dựa trên các địa chỉ IP có sẵn có thể được sử dụng theo mặc định.

Ưu điểm của việc sử dụng kịch bản này:

  • Dễ dàng cài đặt
  • Tiết kiệm trong máy chủ phụ

Nhược điểm của việc sử dụng kịch bản này:

  • Không có cân bằng truy vấn DNS
  • Khả năng chịu lỗi kém do sử dụng một máy chủ 

Cấu hình máy chủ ở chế độ Chính / Phụ

Cấu hình này sẽ yêu cầu ít nhất hai máy chủ được cài đặt FASTPANEL ® . Chúng sẽ hoạt động như một máy chủ chính và một máy chủ phụ tương ứng.

Sau khi BIND9 được cài đặt từ phần “Ứng dụng” trên Máy chủ phụ, hãy chuyển đến phần phụ cài đặt tài khoản DNS, sau đó nhấp vào tab Phụ và nhấp vào nút “Mã thông báo”.

Sao chép mã thông báo vì nó sẽ được yêu cầu để thiết lập Máy chủ chính.

Chuyển sang Máy chủ chính và chuyển đến tab “Phụ” trong “Cài đặt tài khoản DNS” và nhấp vào “Thêm”

Trong cửa sổ đã mở, chỉ định các tham số sau:

  • Tên – tên tài khoản
  • Mã thông báo – mã thông báo từ máy chủ Slave
  • Máy chủ – Địa chỉ IP máy chủ nô lệ

Sau khi nhấp vào nút “Lưu”, cấu hình sẽ được áp dụng. Máy chủ phụ sẽ xuất hiện trong tab “Phụ” trên Máy chủ chính.

Lần lượt trên máy chủ Phụ, tab “Chính” sẽ xuất hiện hiển thị tài khoản Chính.

Làm thế nào nó hoạt động?

Cũng giống như ở chế độ độc lập,  FASTPANEL ® sẽ tạo các bản ghi NS dựa trên địa chỉ IP của máy chủ Chính và Phụ có thể được sử dụng làm mặc định.

Ưu điểm của việc sử dụng kịch bản này:

  • An toàn thất bại cao hơn trong trường hợp một máy chủ ngoại tuyến
  • Xử lý các yêu cầu DNS cân bằng

Nhược điểm của việc sử dụng kịch bản này:

  • Điều này yêu cầu ít nhất hai máy chủ

Làm cách nào để tắt đồng bộ hóa Chính / Phụ?

Để tắt chế độ DNS Chính / Phụ, cần phải xóa các máy chủ Chính và Phụ trong phần phụ “Cài đặt tài khoản DNS” trên cả hai máy chủ.

Đề xuất cho bạn

Về tác giả: Vương Công Minh

Cậu IT Minh năm nay mới 18 tủi thôi hiện đang là 1 Freelancer dạo. Sở Thích: Ăn Uống, Du Lịch, Khám Phá Công Nghệ, Thiết Kế Website, Webmaster, Làm SEO, SysAdmin,... tất cả mọi thứ liên quan đến công nghệ. Phương châm sống là không tin vào những thứ làm giàu nhanh. Chỉ tin vào việc học tập và làm việc chăm chỉ, thêm giá trị, thêm kiến thức, ứng dụng công nghệ, tăng cường ngoại giao và phục vụ nhiều người mới là con đường đúng đắn nhất để làm giàu thành công.

Để lại bình luận tại đây nhé: