Microsoft Azure ChatGPT, tương lai mới cho AI tại doanh nghiệp

Microsoft vừa công bố Azure ChatGPT, một giải pháp chatbot dựa trên mô hình ngôn ngữ GPT của OpenAI, nhưng được tùy biến cho nhu cầu của doanh nghiệp. Azure ChatGPT cho... Xem thêm »

Lỗi 4 năm tuổi trong dịch vụ ứng dụng Azure đã làm lộ hàng trăm kho mã nguồn

Một lỗ hổng bảo mật đã được phát hiện trong Dịch vụ ứng dụng Azure của Microsoft dẫn đến việc lộ mã nguồn của các ứng dụng khách hàng được viết bằng... Xem thêm »