Lỗi 4 năm tuổi trong dịch vụ ứng dụng Azure đã làm lộ hàng trăm kho mã nguồn

Một lỗ hổng bảo mật đã được phát hiện trong Dịch vụ ứng dụng Azure của Microsoft dẫn đến việc lộ mã nguồn của các ứng dụng khách hàng được viết bằng... Xem thêm »