Fix ngay sự cố thời gian NTP trên máy chủ Linux chỉ bằng 1 câu lệnh đơn giản

Network Time Protocol (NTP) là một giao thức được sử dụng để đồng bộ hóa thời gian đồng hồ của máy tính trong mạng . Nó thuộc về và là một trong những phần lâu đời nhất... Xem thêm »

Cách cài đặt CentOS 7 lên máy chủ

CentOS là viết tắt của Community ENTerprise Linux Operating System . Đó là một từ viết tắt được sử dụng trong tên của cộng đồng nguồn mở , nhiều nhóm làm việc... Xem thêm »