Cài Nginx Webserver fix lỗi 404 wordpress trên DirectAdmin

Nginx là một máy chủ web hiệu suất cao được sử dụng thay thế cho Apache, cũng có thể được sử dụng làm proxy ngược, bộ cân bằng tải, proxy thư và... Xem thêm »

Cách fix lỗi nginx apache với ModSecurity trên DirectAdmin

ModSecurity là một bộ công cụ để giám sát, ghi nhật ký và kiểm soát truy cập ứng dụng web trong thời gian thực. DirectAdmin CustomBuild cho phép bạn cài đặt ModSecurity... Xem thêm »