Cách đặt lại mật khẩu Fastpanel

Để reset password Fastpanel bạn cần đi tới menu “Cài đặt” → “Người dùng” và trong hàng người dùng nhanh, hãy nhấp vào “Thay đổi mật khẩu” Trong cửa sổ đổi mật khẩu đã mở, nhập... Xem thêm »