Hướng dẫn cài đặt Fastpanel mới nhất 12-2021

Để cài đặt FASTPANEL, ta cần có một máy chủ ảo (VPS) hoặc máy chủ chuyên dụng có quyền truy cập root. Bảng điều khiển chỉ có thể được cài đặt trên một hệ điều hành sạch mà không cần cài đặt sẵn bất kỳ phần mềm nào. Hệ điều hành được hỗ trợ như sau:

AlmaLinux : 8

CentOS : 7

Rocky Linux : 8

Debian : 8, 9, 10, 11

Ubuntu : 18.04, 20.04

Sau khi một trong các hệ điều hành được hỗ trợ được cài đặt, cần thực hiện các tác vụ sau:

1. Kết nối với máy chủ qua SSH bằng mật khẩu gốc:

ssh root@your.server

2. Nếu wget chưa được cài đặt trong hệ điều hành, hãy thực hiện các lệnh sau để cài đặt nó: 

Debian / Ubuntu :

apt-get update -y; apt-get install wget -y

CentOS / AlmaLinux / Rocky Linux :

yum makecache; yum install wget -y

3. Chạy quá trình cài đặt FASTPANEL bằng cách thực hiện lệnh sau:

wget http://repo.fastpanel.direct/install_fastpanel.sh -O - | bash -

4. Sau khi FASTPANEL được cài đặt, bạn sẽ nhận được thông báo về dữ liệu truy cập:

Congratulations! FASTPANEL® successfully installed and available for you at https://1.2.3.4:8888 
Login: fastuser
Password: password

5. Trong lần đăng nhập đầu tiên FASTPANEL sẽ yêu cầu giấy phép, để người ta nhập địa chỉ email của bạn. Dữ liệu giấy phép sẽ được gửi đến email đó.

Đề xuất cho bạn

Về tác giả: Vương Công Minh

Cậu IT Minh năm nay mới 18 tủi thôi hiện đang là 1 Freelancer dạo. Sở Thích: Ăn Uống, Du Lịch, Khám Phá Công Nghệ, Thiết Kế Website, Webmaster, Làm SEO, SysAdmin,... tất cả mọi thứ liên quan đến công nghệ. Phương châm sống là không tin vào những thứ làm giàu nhanh. Chỉ tin vào việc học tập và làm việc chăm chỉ, thêm giá trị, thêm kiến thức, ứng dụng công nghệ, tăng cường ngoại giao và phục vụ nhiều người mới là con đường đúng đắn nhất để làm giàu thành công.

Để lại bình luận tại đây nhé: