Microsoft Azure ChatGPT, tương lai mới cho AI tại doanh nghiệp

Microsoft vừa công bố Azure ChatGPT, một giải pháp chatbot dựa trên mô hình ngôn ngữ GPT của OpenAI, nhưng được tùy biến cho nhu cầu của doanh nghiệp. Azure ChatGPT cho... Xem thêm »

Các nhà nghiên cứu tiết lộ các lỗ hổng chưa được khắc phục trong phần mềm Microsoft Teams

Microsoft cho biết họ sẽ không sửa chữa hoặc sẽ đẩy các bản vá vào một ngày sau đó cho ba trong số bốn lỗi bảo mật được phát hiện trong nền... Xem thêm »

Hướng dẫn cài đặt Microsoft SQL 2019

SQL Server 2019 Express là phiên bản SQL Server miễn phí, lý tưởng để phát triển và sản xuất cho các ứng dụng máy tính để bàn, web và máy chủ nhỏ.... Xem thêm »