Hướng dẫn cài đặt Easypanel cho Almalinux/Ubuntu

Easypanel, không giống như nhiều bảng điều khiển khác, có thể chạy bất kỳ ứng dụng nào. Nó tạo hình ảnh Docker cho các ứng dụng Node.js, Ruby, Python, PHP, Go và Java... Xem thêm »

Hướng dẫn cài đặt AA Panel

Hướng dẫn cài đặt panel miễn phí cho VPS. AA Panel miễn phí, dễ sử dụng, thích hợp cho cá nhân mới bắt đầu sử dụng VPS. Cách cài đặt như sau... Xem thêm »

Cài đặt LEMP Server trên Rocky Linux 8 và AlmaLinux 8

LEMP là từ viết tắt của Linux Nginx , MariaDB / MySQL và PHP . Nginx là một máy chủ web, MariaDB / MySQL là một ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu, PHP (Hypertext Pre-processor) là một ngôn... Xem thêm »

Tùy chọn phiên bản Nginx PHP Mariadb mặc định khi cài đặt LEMP trên AlmaLinux và RockyLinux

LEMP là từ viết tắt của Linux Nginx , MariaDB / MySQL và PHP . Nginx là một máy chủ web, MariaDB / MySQL là một ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu, PHP (Hypertext Pre-processor) là một ngôn... Xem thêm »

Đặt các tùy chọn PHP FastPanel

Với sự trợ giúp của FASTPANEL, bạn có thể đặt các cài đặt PHP duy nhất cho từng trang web riêng lẻ. Ngoài cài đặt PHP cho từng trang web, có thể... Xem thêm »

Cách thay đổi chế độ PHP FastPanel

Cài đặt trang web cho phép chọn giữa các chế độ PHP khác nhau: PHP như một mô-đun Apache PHP-FPM FCGI CGI Sử dụng bất kỳ mô-đun nào ở dạng khác nhau... Xem thêm »

Cách thay đổi phiên bản PHP FastPanel

Các FASTPANEL ® bảng điều khiển cho phép bạn sử dụng các phiên bản PHP thay thế cho mỗi trang web cá nhân. Bạn có thể cài đặt và sử dụng bất kỳ phiên bản PHP nào bắt... Xem thêm »