Đặt các tùy chọn PHP FastPanel

Với sự trợ giúp của FASTPANEL, bạn có thể đặt các cài đặt PHP duy nhất cho từng trang web riêng lẻ. Ngoài cài đặt PHP cho từng trang web, có thể... Xem thêm »

Cách thay đổi chế độ PHP FastPanel

Cài đặt trang web cho phép chọn giữa các chế độ PHP khác nhau: PHP như một mô-đun Apache PHP-FPM FCGI CGI Sử dụng bất kỳ mô-đun nào ở dạng khác nhau... Xem thêm »

Cách thay đổi phiên bản PHP FastPanel

Các FASTPANEL ® bảng điều khiển cho phép bạn sử dụng các phiên bản PHP thay thế cho mỗi trang web cá nhân. Bạn có thể cài đặt và sử dụng bất kỳ phiên bản PHP nào bắt... Xem thêm »