Đồng bộ hóa DNS Cloudflare với CyberPanel

Trong phiên bản v2.0.0, CyberPanel đã thêm khả năng đồng bộ hóa các mục nhập DNS giữa Cloudflare và CyberPanel DNS trên máy chủ của riêng bạn Cloudflare là gì? Cloudflare là... Xem thêm »

Đồng bộ hóa với các máy chủ DNS bên ngoài FastPanel

FASTPANEL hỗ trợ tích hợp với ba dịch vụ DNS của bên thứ ba. Để thiết lập tích hợp DNS, hãy mở Menu bên -> Cài đặt -> Cơ bản -> Cài đặt... Xem thêm »

DNS độc lập và DNS Cluster trên FastPanel

FASTPANEL ®   hỗ trợ đồng bộ hóa với máy chủ DNS của bên thứ ba và cũng cho phép thiết lập dịch vụ DNS trên máy chủ cục bộ Chính / Phụ bao gồm... Xem thêm »