Tạo tiến trình sao lưu sử dụng Dropbox FastPanel

FASTPANEL ® hỗ trợ tạo các bản sao lưu bằng cách sử dụng các giao thức khác nhau (SCP và FTP) và hỗ trợ lưu trữ đám mây Dropbox. Tạo tài khoản dự phòng... Xem thêm »

Gzip các nội dung tĩnh với FastPanel

Để quản lý quá trình xử lý nội dung tĩnh: Chuyển đến thẻ trang web Chọn phần “Cài đặt” Mở menu “Nội dung tĩnh” Trong menu này, bạn có thể quản lý... Xem thêm »

Quét Virus và Malware website với FastPanel

Bằng cách sử dụng mô-đun “Quét”, bạn có thể kiểm tra trang web của mình để tìm mã phần mềm độc hại. Mô-đun được tạo dựa trên máy quét Ai-Bolit của Revisium. Máy quét... Xem thêm »

Cách tạo tài khoản FTP FastPanel

FTP-account là tài khoản hoạt động thông qua FTP – File Transfer Protocol.Bằng cách đăng nhập và mật khẩu FTP, bạn có thể kết nối với máy chủ, duyệt, chỉnh sửa và... Xem thêm »

Đặt các tùy chọn PHP FastPanel

Với sự trợ giúp của FASTPANEL, bạn có thể đặt các cài đặt PHP duy nhất cho từng trang web riêng lẻ. Ngoài cài đặt PHP cho từng trang web, có thể... Xem thêm »

Cách thay đổi chế độ PHP FastPanel

Cài đặt trang web cho phép chọn giữa các chế độ PHP khác nhau: PHP như một mô-đun Apache PHP-FPM FCGI CGI Sử dụng bất kỳ mô-đun nào ở dạng khác nhau... Xem thêm »

Cách thay đổi phiên bản PHP FastPanel

Các FASTPANEL ® bảng điều khiển cho phép bạn sử dụng các phiên bản PHP thay thế cho mỗi trang web cá nhân. Bạn có thể cài đặt và sử dụng bất kỳ phiên bản PHP nào bắt... Xem thêm »

Cài đặt Trang web FastPanel

Để mở “Cài đặt trang”, trước tiên hãy mở thẻ trang và sau đó chọn menu “Cài đặt”. “Cài đặt trang web” có một số menu con: Main Static content HTTPS Redirects... Xem thêm »

Cách tạo trang web dựa trên WordPress FastPanel

Hầu hết các gói cài đặt hệ thống quản lý nội dung được phân phối trong các gói lưu trữ phải được giải nén và cài đặt trên máy chủ. Bài viết này... Xem thêm »