Gzip các nội dung tĩnh với FastPanel

Để quản lý quá trình xử lý nội dung tĩnh:

  1. Chuyển đến thẻ trang web
  2. Chọn phần “Cài đặt”
  3. Mở menu “Nội dung tĩnh”

Trong menu này, bạn có thể quản lý quá trình xử lý nội dung tĩnh của máy chủ web cho trang web:

  • Bật / tắt tính năng nén (Gzip)
  • Đặt mức nén gzip (từ 1 đến 9) trong đó 1 là mức nén yếu nhất và 9 là mức mạnh nhất.
  • Định cấu hình thời gian lưu vào bộ nhớ đệm cho các tệp tĩnh tính theo ngày (0 – không có bộ nhớ đệm) 
  • Danh sách các phần mở rộng tệp mà máy chủ web sẽ xử lý dưới dạng nội dung tĩnh

NB:  Bằng cách chọn mức nén, bạn phải cân nhắc rằng mức nén càng cao thì mức tải CPU trên máy chủ của bạn càng cao. Đây là lý do tại sao chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng mức độ nén 5 làm mức trung bình.

Đề xuất cho bạn

Về tác giả: Vương Công Minh

Cậu IT Minh năm nay mới 18 tủi thôi hiện đang là 1 Freelancer dạo. Sở Thích: Ăn Uống, Du Lịch, Khám Phá Công Nghệ, Thiết Kế Website, Webmaster, Làm SEO, SysAdmin,... tất cả mọi thứ liên quan đến công nghệ. Phương châm sống là không tin vào những thứ làm giàu nhanh. Chỉ tin vào việc học tập và làm việc chăm chỉ, thêm giá trị, thêm kiến thức, ứng dụng công nghệ, tăng cường ngoại giao và phục vụ nhiều người mới là con đường đúng đắn nhất để làm giàu thành công.

Để lại bình luận tại đây nhé: