Cách tạo tài khoản FTP FastPanel

FTP-account là tài khoản hoạt động thông qua FTP – File Transfer Protocol.
Bằng cách đăng nhập và mật khẩu FTP, bạn có thể kết nối với máy chủ, duyệt, chỉnh sửa và tải tệp lên
trang web của mình.


Tạo tài khoản FTP


Để tạo tài khoản FTP, hãy vào “Cài đặt” → “FTP” và nhấp vào “Tài khoản mới”. Trong cửa sổ đã mở,
nhập Đăng nhập và Mật khẩu mong muốn vào các trường tương ứng.

NB: Trong trường “Đặc quyền”, bạn chỉ có thể cho phép duyệt tệp cho người dùng mới mà không có đặc quyền chỉnh sửa hoặc tải tệp lên. Để làm điều đó, hãy chọn tùy chọn “Chỉ đọc” trong trường “Đặc quyền”.

Trong trường “Trang web”, hãy chọn trang web bạn đang tạo quyền truy cập FTP. Trường “Thư mục chính” có thể được giữ nguyên. Sau đó nhấp vào “Lưu” và bạn sẽ có thể kết nối với máy chủ của mình qua FTP bằng cách sử dụng dữ liệu được nhập vào các trường “Đăng nhập” và “Mật khẩu”. 

Đề xuất cho bạn

Về tác giả: Vương Công Minh

Cậu IT Minh năm nay mới 18 tủi thôi hiện đang là 1 Freelancer dạo. Sở Thích: Ăn Uống, Du Lịch, Khám Phá Công Nghệ, Thiết Kế Website, Webmaster, Làm SEO, SysAdmin,... tất cả mọi thứ liên quan đến công nghệ. Phương châm sống là không tin vào những thứ làm giàu nhanh. Chỉ tin vào việc học tập và làm việc chăm chỉ, thêm giá trị, thêm kiến thức, ứng dụng công nghệ, tăng cường ngoại giao và phục vụ nhiều người mới là con đường đúng đắn nhất để làm giàu thành công.

Để lại bình luận tại đây nhé: