Hướng dẫn cài đặt docker trên Ubuntu 18.04

Docker là một công cụ hữu ích cho việc triển khai các ứng dụng trong môi trường container. Container giúp bạn tách biệt các ứng dụng của mình khỏi nhau và từ hệ thống máy chủ. Chúng có nhiều điểm chung với các máy ảo, nhưng các container nhẹ hơn, linh hoạt hơn và ít phụ thuộc vào hệ điều hành máy chủ.

Để hiểu rõ hơn về các khái niệm và thành phần liên quan đến Docker, bạn có thể tham khảo bài viết Hệ sinh thái Docker: Giới thiệu về các thành phần phổ biến.

Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ cài đặt và sử dụng Docker Community Edition (CE) trên Ubuntu 18.04. Bạn sẽ tự tay cài đặt Docker, làm việc với các container và image và đẩy image lên Docker Repository.

Gói cài đặt Docker có sẵn trong kho lưu trữ Ubuntu chính thức có thể không phải là phiên bản mới nhất. Để đảm bảo chúng tôi có được phiên bản mới nhất, chúng tôi sẽ cài đặt Docker từ kho lưu trữ Docker chính thức. Để làm điều đó, chúng tôi sẽ thêm một nguồn gói mới, thêm khóa GPG từ Docker để đảm bảo các bản tải xuống hợp lệ, sau đó cài đặt gói.

Trước tiên, hãy cập nhật danh sách các gói hiện có của bạn:

sudo apt update

Tiếp theo, cài đặt một vài gói điều kiện tiên quyết cho phép sử dụng các gói qua HTTPS:apt

sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common

Sau đó thêm khóa GPG cho kho lưu trữ Docker chính thức vào hệ thống của bạn:

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

Thêm kho lưu trữ Docker vào nguồn APT:

sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu bionic stable"

Tiếp theo, cập nhật package database với các package Docker từ repo mới được thêm vào:

sudo apt update

Cuối cùng, cài đặt Docker:

sudo apt install -y docker-ce

Docker bây giờ sẽ được cài đặt, daemon bắt đầu và quá trình được kích hoạt để bắt đầu khi khởi động. Kiểm tra xem nó có đang chạy không:

sudo systemctl status docker

Đầu ra phải tương tự như sau, cho thấy rằng dịch vụ đang hoạt động và đang chạy:

Output● docker.service - Docker Application Container Engine
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Mon 2023-08-10 12:40:02 UTC; 69s ago
   Docs: https://docs.docker.com
 Main PID: 6598 (dockerd)
  Tasks: 7
  CGroup: /system.slice/docker.service
      └─6598 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock

Đề xuất cho bạn

Về tác giả: Vương Công Minh

Nếu bạn đang cần Hosting Wordpress nhanh và mạnh. Tôi khuyến nghị bạn tham khảo Bnix.vn - Nhà cung cấp Hosting/VPS/Server Chuyên Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam. Đây là nhà cung cấp đang cung cấp hạ tầng để vận hành ICare24H. Bạn có thể trực tiếp trải nghiệm tốc độ Hosting trên trang web Icare24H và đừng quên dùng mã giảm giá ICARE24H để được giảm giá lên đến 49% cho tất cả các dịch vụ nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *