Tùy chọn phiên bản Nginx PHP Mariadb mặc định khi cài đặt LEMP trên AlmaLinux và RockyLinux

LEMP là từ viết tắt của Linux Nginx , MariaDB / MySQL và PHP . Nginx là một máy chủ web, MariaDB / MySQL là một ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu, PHP (Hypertext Pre-processor) là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng trên phần phụ trợ để xây dựng các ứng dụng web. Tất cả phần mềm mã nguồn mở này tạo nên ngăn xếp LEMP được sử dụng chung để lưu trữ và phục vụ các trang web / ứng dụng trong chu kỳ sản xuất hoặc bất kỳ giai đoạn phát triển nào khác.

LEMP được sử dụng để lưu trữ các trang web có khả năng mở rộng cao với lưu lượng truy cập cao. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn lựa chọn phiên bản các thành phần của LEMP Stack trên Rocky Linux 8 / AlmaLinux 8.

Bạn có thể cài đặt thêm các repository hỗ trợ để có nhiều hơn các tùy chọn phiên bản với các thành phần trên.

I. Với Nginx

Để kiểm tra danh sách các phiên bản nginx tồn tại trên repository của Rocky Linux 8 / AlmaLinux 8 bạn gõ lệnh:

dnf module list nginx

Danh sách các phiên bản nginx có trong các repo sẽ được hiện ra.

Ví dụ để chọn phiên bản mainline (phiên bản luôn mới nhất và tự động lên phiên bản mới hơn) là phiên bản Nginx mặc định bạn gõ các lệnh sau (bạn có thể tùy biến lệnh theo phiên bản nginx muốn đặt):

dnf module reset nginx
dnf module enable nginx:mainline

Sau đó bạn dùng lệnh sau để cài đặt Nginx:

dnf -y install nginx

II. Với PHP:

Để kiểm tra danh sách các phiên bản php tồn tại trên repository của Rocky Linux 8 / AlmaLinux 8 bạn gõ lệnh:

dnf module list php

Danh sách các phiên bản php có trong các repo sẽ được hiện ra.

Ví dụ để chọn phiên bản remi-8.1 là phiên bản PHP mặc định bạn gõ các lệnh sau (bạn có thể tùy biến lệnh theo phiên bản php muốn đặt):

dnf module reset php
dnf module enable php:remi-8.1

Sau đó bạn dùng lệnh sau để cài đặt PHP:

dnf install -y php php-fpm php-mysqlnd php-opcache php-gd php-xml php-mbstring php-zip

III. Với MariaDB

Để kiểm tra danh sách các phiên bản mariadb tồn tại trên repository của Rocky Linux 8 / AlmaLinux 8 bạn gõ lệnh:

dnf module list mariadb

Danh sách các phiên bản mariadb có trong các repo sẽ được hiện ra.

Ví dụ để chọn phiên bản 10.5 là phiên bản Mariadb mặc định bạn gõ các lệnh sau (bạn có thể tùy biến lệnh theo phiên bản mariadb muốn đặt):

dnf module reset mariadb
dnf module enable mariadb:10.5

Sau đó bạn dùng lệnh sau để cài đặt Mariadb (Lưu ý dấu @ là bắt buộc để cài các thành phần bổ sung cần thiết cho mariadb):

dnf -y install @mariadb

Kết luận:

Chỉ với 1 số câu lệnh đơn giản bạn đã có thể tùy chỉnh phiên bản mình yêu thích khi cài đặt LEMP trên Rocky Linux 8 / AlmaLinux 8. Hi vọng bài viết sẽ giúp ích được cho bạn. Đừng quên like share icare24h nếu bạn thích bài viết này nhé.

Đề xuất cho bạn

Về tác giả: Vương Công Minh

Nếu bạn đang cần Hosting Wordpress nhanh và mạnh. Tôi khuyến nghị bạn tham khảo Bnix.vn - Nhà cung cấp Hosting/VPS/Server Chuyên Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam. Đây là nhà cung cấp đang cung cấp hạ tầng để vận hành ICare24H. Bạn có thể trực tiếp trải nghiệm tốc độ Hosting trên trang web Icare24H và đừng quên dùng mã giảm giá ICARE24H để được giảm giá lên đến 49% cho tất cả các dịch vụ nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *