Hướng dẫn cài đặt Cloudpanel v2

Trên trang này, chúng tôi giải thích từng bước cách cài đặt CloudPanel trên máy chủ chuyên dụng hoặc bất kỳ đám mây nào khác.

Để cài đặt, bạn cần một máy chủ trống với Ubuntu 22.04 hoặc Debian 11 có quyền truy cập root.

Cài đặt CloudPanel

Đăng nhập qua SSH vào Máy chủ .

Nếu bạn đang sử dụng khóa riêng tư để đăng nhập, lệnh SSH sẽ là:

ssh -i path_to_your_private_key root@yourIpAddress

Sao chép

Nếu bạn đang sử dụng mật khẩu để đăng nhập, lệnh SSH sẽ là:

ssh root@yourIpAddress

Sao chép

Trước khi chạy trình cài đặt, chúng ta cần cập nhật hệ thống và cài đặt các gói cần thiết.

apt update && apt -y upgrade && apt -y install curl wget sudo

Chạy cài đặt Cloudpanel bằng lệnh sau.

curl -sSL https://installer.cloudpanel.io/ce/v2/install.sh | sudo bash

Hệ thống sẽ cài đặt CLoudPanel với MySQL 8.0. Bạn cũng có thể tùy chọn cấu hình máy chủ database bằng các câu lệnh sau.

Với Ubuntu 22.04 hoặc Debian 11 và Mariadb 10.8

curl -sSL https://installer.cloudpanel.io/ce/v2/install.sh | sudo DB_ENGINE=MARIADB_10.8 bash

Với Ubuntu 22.04 và Mariadb 10.6

curl -sSL https://installer.cloudpanel.io/ce/v2/install.sh | sudo DB_ENGINE=MARIADB_10.6 bash

Với Debian 11 và MySQL 5.7

curl -sSL https://installer.cloudpanel.io/ce/v2/install.sh | sudo DB_ENGINE=MYSQL_5.7 bash

Hoặc Debian 11 với Mariadb 10.7

curl -sSL https://installer.cloudpanel.io/ce/v2/install.sh | sudo DB_ENGINE=MARIADB_10.7 bash

Truy cập CloudPanel

Bây giờ bạn có thể truy cập CloudPanel qua Trình duyệt: https://yourIpAddress:8443

Bỏ qua cảnh báo chứng chỉ tự ký và nhấp vào Nâng cao và Tiếp tục để tiếp tục đến CloudPanel .

Bỏ qua chứng chỉ tự ký

Về tác giả: Vương Công Minh

Cậu IT Minh năm nay mới 18 tủi thôi hiện đang là 1 Freelancer dạo. Sở Thích: Ăn Uống, Du Lịch, Khám Phá Công Nghệ, Thiết Kế Website, Webmaster, Làm SEO, SysAdmin,... tất cả mọi thứ liên quan đến công nghệ. Phương châm sống là không tin vào những thứ làm giàu nhanh. Chỉ tin vào việc học tập và làm việc chăm chỉ, thêm giá trị, thêm kiến thức, ứng dụng công nghệ, tăng cường ngoại giao và phục vụ nhiều người mới là con đường đúng đắn nhất để làm giàu thành công.

Để lại bình luận tại đây nhé: