Đồng bộ hóa với các máy chủ DNS bên ngoài FastPanel

FASTPANEL hỗ trợ tích hợp với ba dịch vụ DNS của bên thứ ba. Để thiết lập tích hợp DNS, hãy mở Menu bên -> Cài đặt -> Cơ bản -> Cài đặt... Xem thêm »

DNS độc lập và DNS Cluster trên FastPanel

FASTPANEL ®   hỗ trợ đồng bộ hóa với máy chủ DNS của bên thứ ba và cũng cho phép thiết lập dịch vụ DNS trên máy chủ cục bộ Chính / Phụ bao gồm... Xem thêm »

Cách đặt lại mật khẩu Fastpanel

Để reset password Fastpanel bạn cần đi tới menu “Cài đặt” → “Người dùng” và trong hàng người dùng nhanh, hãy nhấp vào “Thay đổi mật khẩu” Trong cửa sổ đổi mật khẩu đã mở, nhập... Xem thêm »

Hướng dẫn cài đặt Fastpanel mới nhất 12-2021

Để cài đặt FASTPANEL, ta cần có một máy chủ ảo (VPS) hoặc máy chủ chuyên dụng có quyền truy cập root. Bảng điều khiển chỉ có thể được cài đặt trên một hệ... Xem thêm »

Cách cập nhật FASTPANEL

Theo mặc định, FASTPANEL® được cập nhật tự động theo lịch trình do bộ lập lịch Cron thiết lập. Bạn không cần thực hiện bất kỳ hành động nào để bảng được cập... Xem thêm »

Hướng dẫn cài đặt FASTPANEL vào CentOS 7

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cài đặt FASTPANEL vào CentOS 7. I. FASTPANEL là gì? FASTPANEL là một web control panel miễn phí rất tốt ở thời điểm hiện... Xem thêm »