Cách vô hiệu hóa Widget Blocks trong WordPress (Khôi phục Classic Widgets)

Bạn đang tìm cách khôi phục trình chỉnh sửa widget cổ điển trong WordPress? Bạn có biết rằng WordPress 5.8 đã thay đổi cách bạn quản lý các khu vực widget trên... Xem thêm »