Microsoft Azure ChatGPT, tương lai mới cho AI tại doanh nghiệp

Microsoft vừa công bố Azure ChatGPT, một giải pháp chatbot dựa trên mô hình ngôn ngữ GPT của OpenAI, nhưng được tùy biến cho nhu cầu của doanh nghiệp. Azure ChatGPT cho... Xem thêm »