Phát hiện cửa hậu trong Hệ thống VoIP Auerswald

Nhiều cửa hậu đã được phát hiện trong quá trình kiểm tra khả năng thâm nhập trong firmware của một thiết bị thoại qua Giao thức Internet (VoIP) của Auerswald, nhà sản... Xem thêm »