Hướng dẫn Unbrick cứu router TPLink chết firmware

Modrem TP-Link là 1 trong những dòng modrem dễ vọc và được cộng đồng hỗ trợ nhiều ROM nhất hiện nay. Tuy nhiên, trong quá trình vọc sẽ có lúc chúng ta... Xem thêm »