Cài đặt Trang web FastPanel

Để mở “Cài đặt trang”, trước tiên hãy mở thẻ trang và sau đó chọn menu “Cài đặt”. “Cài đặt trang web” có một số menu con: Main Static content HTTPS Redirects... Xem thêm »