Các gói PyPI độc hại có hơn 10.000 lượt tải xuống đã bị xóa bỏ

Kho lưu trữ gói trung tâm (PyPI) đã loại bỏ ba gói Python độc hại nhằm mục đích đào thải các dữ liệu vi phạm nghiêm trọng và thả trojan trên các... Xem thêm »