Khai thác mới cho phép kẻ tấn công phần mềm độc hại bỏ qua bản vá cho lỗi Microsoft MSHTML nghiêm trọng

Một chiến dịch lừa đảo ngắn hạn đã được quan sát thấy lợi dụng một cách khai thác mới đã bỏ qua bản vá do Microsoft đưa ra để sửa lỗ hổng... Xem thêm »