Các nhà nghiên cứu tiết lộ các lỗ hổng chưa được khắc phục trong phần mềm Microsoft Teams

Microsoft cho biết họ sẽ không sửa chữa hoặc sẽ đẩy các bản vá vào một ngày sau đó cho ba trong số bốn lỗi bảo mật được phát hiện trong nền... Xem thêm »