Hacker tích cực khai thác lỗ hổng Log4Shell để triển khai phần mềm độc hại

Theo dữ liệu của Chech Point, gần một nửa hệ thống mạng trên toàn cầu đang bị tin tặc tích cực dò quét để tìm kiếm và khai thác lỗ hổng thực... Xem thêm »