Cài đặt và sử dụng Trình quản lý gói Homebrew trên Linux

Homebrew, còn được gọi là Brew, là một trình quản lý gói dòng lệnh chủ yếu được tạo cho macOS. Homebrew trở nên khá phổ biến đối với người dùng macOS khi ngày... Xem thêm »