Discord.io xác nhận đã bị rò rỉ dữ liệu sau khi hacker đánh cắp dữ liệu của 760 nghìn người dùng

Discord.io không phải là trang Discord chính thức mà là dịch vụ của bên thứ ba cho phép chủ sở hữu máy chủ tạo lời mời tùy chỉnh cho kênh của họ. Hầu... Xem thêm »