Cảnh báo: Lỗ hổng Log4j thứ hai được nâng điểm CVSS từ 3.7 lên 9.0

Người đời có câu 49 chưa qua 53 đã tới, trường hợp này đúng là không trượt phát nào với các lỗ hổng trong thư viện Log4j trên Java. Khi mà lỗ... Xem thêm »