Build Essential Package trong Ubuntu là gì? Làm thế nào để cài đặt nó?

Cài đặt gói build-Essential trong Ubuntu đơn giản bằng cách gõ lệnh này vào terminal: Nhưng có một số câu hỏi xung quanh nó mà bạn có thể muốn có câu trả... Xem thêm »