Hướng dẫn cài đặt AdguardHome trên OpenWRT Router

AdGuard Home (AGH) là một trình theo dõi và quảng cáo trên toàn mạng miễn phí và mã nguồn mở chặn máy chủ DNS . Nó hoạt động như một máy chủ DNS định tuyến lại các miền... Xem thêm »