Active Directory Bugs có thể cho phép tin tặc chiếm quyền điều khiển miền của Windows

Microsoft đang kêu gọi khách hàng vá hai lỗ hổng bảo mật trong bộ điều khiển miền Active Directory mà họ đã giải quyết vào tháng 11 sau khi có công cụ Proof-of-concept (PoC)... Xem thêm »