[W7/8.1/10+] Disable Boot Screen. Hướng dẫn cách tắt Boot Screen cho Windows

Lưu ý: Nhớ bỏ dấu ngoặc kép. Link Copy Code: https://icare24h.wordpress.com/2017/05/20/code-dissable-boot-screen/

I. WINDOWS 7:

 • Mở Run
 • Nhập “msconfig”. Nhấn Enter
 • Qua Tab Boot, tích như hình. Nhấn OK. Chọn Restart. Tận hưởng.

II. WINDOWS 8/8.1/10

 • Mở CMD (Run as Administrator).
 • Nhập “bcdedit /set {globalsettings} custom:16000067 true”
 • Nhập tiếp “bcdedit /set {globalsettings} custom:16000069 true”
 • Restart lại máy và tận hưởng thành quả. 

III. Enable Boot Screen for 8/8.1/10 After Disable

 • Mở CMD (Run as Administrator).
 • Nhập “bcdedit /set {globalsettings} custom:16000067 false”
 • Nhập tiếp “bcdedit /set {globalsettings} custom:16000069 false”
 • Restart lại máy và tận hưởng thành quả.