Hướng dẫn cài Driver USB Xiaomi Miwifi Portable không cần cài app tàu, có video hướng dẫn.


 

Hướng dẫn cài đặt:

 1. Gỡ phần mềm và driver cũ nếu có.
 2. Giải nén file download phía dưới.
 3. Tùy vào hệ Windows mà bạn đang sử dụng. Copy nguyên gốc đường dẫn đến thư mục chứa driver dành cho windows đó.
  VD đường dẫn trong video: E:\BBC\11\Compressed\Drivers Usb Wifi Xiaomi\Drivers Usb Wifi Xiaomi\Win81x64
 4. Chuột phải vào My Computer chọn Manager.
 5. Chọn xuống tab Device Manager.
 6. Bạn sẽ thấy 1 thiết bị đánh dấu chấm than vàng có tên MI WLAN…. Chuột phải chọn Update Driver Software.
 7. Chọn Browse my computer for driver software.
 8. Các bạn dán (paste) đường dẫn đã Copy ở bước 2 vào. Chọn Next.
 9. Nếu có yêu cầu reboot hãy chọn reboot now.
 10. Tận hưởng.

LƯU Ý: VỚI WINDOWS 10 BẠN CÀI DRIVER CỦA 8.1 NHA.

Link Download: https://drive.google.com/open?id=0BzUU1fM_WqPMU2laSDlFT3ZNc3M