Cài đặt Redis và phpRedis cho DirectAdmin

Redis là một mã nguồn mở (được cấp phép BSD), lưu trữ cấu trúc dữ liệu trong RAM , được sử dụng làm cơ sở dữ liệu, bộ nhớ cache và môi... Xem thêm »