Cách tạo tài khoản FTP FastPanel

FTP-account là tài khoản hoạt động thông qua FTP – File Transfer Protocol.Bằng cách đăng nhập và mật khẩu FTP, bạn có thể kết nối với máy chủ, duyệt, chỉnh sửa và... Xem thêm »