Cách cài đặt FASTPANEL

Giới thiệu

Để cài đặt FASTPANEL -bạn cần có máy chủ ảo hoặc máy chủ hoặc máy chủ ảo chuyên dụng với Debian 8, Debian 9, Debian 10, Ubuntu 18.04, Ubuntu 20.04 hoặc CentOS 7.

Các bước cài đặt:

Xin lưu ý rằng bảng điều khiển chỉ có thể được cài đặt trên hệ điều hành mới được cài đặt (chỉ hỗ trợ Debian 8, Debian 9, Debian 10, Ubuntu 18.04, Ubuntu 20.04 và CentOS 7). Không thể cài đặt trên máy chủ đã cấu hình!


1. Kết nối với máy chủ của bạn bằng tài khoản root qua SSH hoặc VNC

2. Nếu tiện ích wget chưa được cài đặt trên máy chủ của bạn, hãy thực hiện các lệnh sau để có được nó:

Debian / Ubuntu:

apt update -y; apt install -y wget

CentOS:

yum makecache; yum install -y wget

3. Bắt đầu cài đặt FASTPANEL ® bằng cách chạy lệnh sau:

wget http://repo.fastpanel.direct/install_fastpanel.sh -O - | bash -

4. Sau khi cài đặt thành công FASTPANEL,  bạn sẽ nhận được thông báo về cách truy cập vào panel dạng như sau:

Congratulations! FASTPANEL® successfully installed and available now for you at https://11.22.33.44:8888 
Login: fastuser
Password: password

5. Trong lần đăng nhập đầu tiên của bạn vào panel. Panel sẽ yêu cầu bạn cấp giấy phép. Chỉ cần điền email vào và xác nhận.

Chúc các bạn thành công!!!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top