KHO LINK DOWNLOAD OFFICE

————————————————————————————————————————–
 

———————————————————
1. Microsoft Office Standard 2016
Bản tiêu chuẩn gồm các ứng dụng soạn văn bản Word 2016, bảng tính Excel 2016, trình chiếu Pownpoint 2016,Thư Outlook 2016, ghi chú Onenote 2016

 


Tên File: SW_DVD5_Office_2016_64Bit_English_MLF_X20-42479.iso
Dung lượng: 812.5 Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Md5: 00007E9FDA9A3B2B3EC79A9A18F73012
Download: https://drive.google.com/file/d/0B6MX_DPFka53djI0R2FFQ21UR00/view?pref=2&pli=1
—————————————————————————
Tên File: SW_DVD5_Office_2016_W32_English_MLF_X20-41370.iso
Dung lượng: 699.7 Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Md5: 67847C202FE6B9D517197B9D39E279A8
Download: https://drive.google.com/file/d/0B6MX_DPFka53TGtGSTZUM0lmbHc/view?pref=2&pli=1
—————————————————————————

 

Tên File: Office Professional Plus Volume License 2016 (x86) – DVD (English)
Dung Lượng: 820MB
Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
SHA1: DC0C0DCE5C6695A6248ECCC1E1A44BB066E01280
MD5: DF4AA73040A9E9019BF9936635C8D841
Link: https://drive.google.com/file/d/0B_g5R9EM_6BrVUpsV0MwX2FpYTQ/view

—————————————————————————

Tên File: Office Professional Plus Volume License 2016 (x64) – DVD (English)
Dung Lượng: 820MB
Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
SHA1: CFBDBF902F26A78F68BB5F91A37E6CDAC2252429
MD5: 7955AF405021B1FFD93F3BD837DE5D7B
Link: https://drive.google.com/file/d/0B_g5R9EM_6BrQ0dIbllka1ZmYUU/view

—————————————————————————
Tên File: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_32Bit_Vietnamese_MLF_X20-41349.ISO
Dung Lượng: 783MB
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt
MD5: E34BC1919BDA41C7F7B18E4D43253F16
SHA1: 490D384EAD21446FCD85FDB9A982353FE59E410F
CRC32: 028A2F45
Link: https://drive.google.com/file/d/0B_g5R9EM_6BrT09zeFRQeVVoOVU/view
—————————————————————————
Tên File: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_64Bit_Vietnamese_MLF_X20-42465.ISO
Dung Lượng: 913MB
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt
MD5: F396CFD1BB9B7168F6430293D58D1F4D
SHA1: 2B15B681DB2DB89D372A452126F743FDB45EB9CD
CRC32: 791CBB77
Link: https://drive.google.com/file/d/0B_g5R9EM_6BrWnVnb0VIVWZDaHM/view
—————————————————————————

===============================================//==========================================
2. Microsoft Office Professional Plus 2016
Tên File: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_64Bit_English_MLF_X20-42432.iso
Dung lượng: 951 Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Md5: 7955AF405021B1FFD93F3BD837DE5D7B
Download: https://drive.google.com/file/d/0B6MX_DPFka53Vk10SHZXd2xMaDg/view
—————————————————————————
Tên File: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_64Bit_VietNamese_MLF_X20-42465.iso
Dung lượng: 913.3 Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Md5: F396CFD1BB9B7168F6430293D58D1F4D
Download: https://drive.google.com/file/d/0B6MX_DPFka53Vk10SHZXd2xMaDg/view
—————————————————————————
Tên File: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_W32_English_MLF_X20-41353.iso
Dung lượng: 820.5 Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Md5: DF4AA73040A9E9019BF9936635C8D841
Download: https://drive.google.com/file/d/0B6MX_DPFka53djJQVjFZZ2xHYm8/view?pref=2&pli=1
—————————————————————————
Tên File: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_W32_Vietnamese_MLF_X20-41349.iso
Dung lượng: 782.8 Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Md5: E34BC1919BDA41C7F7B18E4D43253F16
Download: https://drive.google.com/file/d/0B6MX_DPFka53NWl3eDRtSUJZbkk/view?pref=2&pli=1
—————————————————————————
Tên File: en_office_professional_plus_2016_x86_x64_dvd_6962141.iso
Dung lượng : 2.3GB
Ngôn Ngữ : Tiếng Anh
Md5 : 213A8A0F8849516704101CB649F6A027B0D6D5F
Download : https://drive.google.com/file/d/0B_g5R9EM_6BrUWpMekdZMTdocE0/view

===============================================//==========================================
3. Microsoft Project Professional 2016
Phần mềm quản lí dự án được phát triển và bán bởi Microsoft. Chương trình này được thiết kế để hỗ trợ quản lí dự án trong việc phát triển các kế hoạch, phân công nguồn lực cho dự án, theo dõi tiến độ, quản lí ngân sách và phân tích khối lượng công việc

Tên File: SW_DVD5_Project_Pro_2016_64Bit_English_MLF_X20-42683.iso
Dung lượng: 496.5 Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Md5: 08EADA3F049ECE0435877C4085934881
Download: https://drive.google.com/file/d/0B6MX_DPFka53d2M5Nml2Q2RhTU0/view?pref=2&pli=1
—————————————————————————
Tên File: SW_DVD5_Project_Pro_2016_W32_English_MLF_X20-41516.iso
Dung lượng: 409.3 Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Md5: 00839D916B9434D16E5A64561C1F1F97
Download: https://drive.google.com/file/d/0B6MX_DPFka53cXNTRlotVlQyUEk/view?pref=2&pli=1
===============================================//==========================================
4. Microsoft Visio Professional 2016
Chương trình vẽ sơ đồ thông minh, được tích hợp vào bộ chương trình Microsoft Office từ phiên bản 2003. MS Visio cho phép bạn thể hiện bản vẽ một cách trực quan. Hơn nữa, nó còn cung cấp nhiều đặc tính khiến cho sơ đồ của bạn ý nghĩa hơn, linh động hơn và phù hợp hơn với nhu cầu của bạn. Ngoài ra, bạn có thể sao chép bản vẽ của mình qua các phần mềm khác (như : MS. Word, MS. Excel,…) để tiện sử dụng cho công việc của bạn.

Tên File: SW_DVD5_Visio_Pro_2016_64Bit_English_MLF_X20-42764.iso
Dung lượng: 597.4 Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Md5: 97DF3AB4AF056FD0E1AD6C7748872B4A
Download: https://drive.google.com/file/d/0B6MX_DPFka53RzVmMFpWazZpN2M/view?pref=2&pli=1
—————————————————————————
Tên File: SW_DVD5_Visio_Pro_2016_W32_English_MLF_X20-41585.iso
Dung lượng: 497.2 Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Md5: DE424494CD3753E8E6E9EE75E99A578B
Download: https://drive.google.com/file/d/0B6MX_DPFka53aHQzWktGU0Z5OWM/view?pref=2&pli=1
———————————————————

 

 

 
—————————————————————
1. Microsoft Office Standard 2013
Bản tiêu chuẩn gồm các ứng dụng soạn văn bản Word 2013, bảng tính Excel 2013, trình chiếu Pownpoint 2013,Thư Outlook 2013, ghi chú Onenote 2013
 
File name: SW_DVD5_Office_2013w_SP1_64Bit_English_MLF_X19-34904.iso
Size: 759.8 Mb
Language: English
MD5: E74A7F40CD50764CB5B13FDD971C4BDA
—————————————————————————
File name: SW_DVD5_Office_2013w_SP1_W32_English_MLF_X19-34744.iso
Size: 659.2 Mb
Language: English
MD5: 1CD8C2B0B5369FD44FC46B2CEA9379B9
===============================================//==========================================
2. Microsoft Office Professional Plus 2013
Bản đầy đủ gồm các ứng dụng soạn văn bản Word 2013, bảng tính Excel 2013, trình chiếu Pownpoint 2013,Thư Outlook 2013, ghi chú Onenote 2013, xem sơ đồ vẽ Visio, Skype doanh nghiệp….
File name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_64Bit_English_MLF_X19-35976.iso
Size: 876.1 Mb
Language: English
MD5: 2E477F96E717AE57C6DAFDB3E59C3E74
—————————————————————————
File name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_64Bit_Vietnamese_MLF_X19-36039.iso
Size: 841.5 Mb
Language: Vietnam
MD5: 590F5A9D92DEE17008CAE4806EAB2EA1
—————————————————————————
File name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_W32_English_MLF_X19-35821.iso
Size: 759.1 Mb
Language: English
MD5: 12AC4E13E69A40488C879D5330ECA506
 
—————————————————————————
File name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_W32_Vietnamese_MLF_X19-35880
Size: 724.4 Mb.iso
Language: English
MD5: E796B0831B7534EF89C774CFFF1762A0
===============================================//==========================================
3. Microsoft Project Professional 2013
Phần mềm quản lí dự án được phát triển và bán bởi Microsoft. Chương trình này được thiết kế để hỗ trợ quản lí dự án trong việc phát triển các kế hoạch, phân công nguồn lực cho dự án, theo dõi tiến độ, quản lí ngân sách và phân tích khối lượng công việc
 
File name: SW_DVD5_Project_Pro_2013w_SP1_64Bit_English_MLF_X19-35816
Size: 459.7 Mb.iso
Language: English
MD5: E96BFFFA18426DDCA46D33840208C043
—————————————————————————
File name: SW_DVD5_Project_Pro_2013w_SP1_W32_English_MLF_X19-35750
Size: 380.4 Mb.iso
Language: English
MD5: 42B6F07FA40EFC09762E41805AC60C74
===============================================//==========================================
4. Microsoft Visio Professional 2013
Chương trình vẽ sơ đồ thông minh, được tích hợp vào bộ chương trình Microsoft Office từ phiên bản 2003. MS Visio cho phép bạn thể hiện bản vẽ một cách trực quan. Hơn nữa, nó còn cung cấp nhiều đặc tính khiến cho sơ đồ của bạn ý nghĩa hơn, linh động hơn và phù hợp hơn với nhu cầu của bạn. Ngoài ra, bạn có thể sao chép bản vẽ của mình qua các phần mềm khác (như : MS. Word, MS. Excel,…) để tiện sử dụng cho công việc của bạn.
 
File name: SW_DVD5_Visio_Pro_2013w_SP1_64Bit_English_MLF_X19-36393
Size: 539.8 Mb.iso
Language: English
MD5: 829DCDA924686CB1562861F3E4C43757
—————————————————————————
File name: SW_DVD5_Visio_Pro_2013w_SP1_W32_English_MLF_X19-36365
Size: 448.9 Mb.iso
Language: English
MD5: 54D61201DA565D4F6AA911D819FDE1E1
—————————————————————
 
—————————————————————
1. Microsoft Office Professional Plus 2010
Bản đầy đủ gồm các ứng dụng soạn văn bản Word 2010, bảng tính Excel 2010, trình chiếu Pownpoint 2010,Thư Outlook 2010, ghi chú Onenote 2010, xem sơ đồ vẽ Visio…
File name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2010w_SP1_64Bit_English_CORE_MLF_X17-76756
Size: 1.4 Gb
Language: English
MD5: 79A97ED75FF3197FE4E666A9C18A7864
Download:
—————————————————————————
File name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2010w_SP1_W32_English_CORE_MLF_X17-76748
Size: 1.2 Gb
Language: English
MD5: 98E49BB1B1A74BC82CE77466AA321341
Download: 
===============================================//==========================================
2. Microsoft Project Professional 2010
Phần mềm quản lí dự án được phát triển và bán bởi Microsoft. Chương trình này được thiết kế để hỗ trợ quản lí dự án trong việc phát triển các kế hoạch, phân công nguồn lực cho dự án, theo dõi tiến độ, quản lí ngân sách và phân tích khối lượng công việc
File name: SW_DVD5_Project_Pro_2010w_SP1_64Bit_English_MLF_X17-76681
Size: 520.6 Mb
Language: English
MD5: 17BFC581BE015AD7777A04EB93053DDB
Download:
—————————————————————————
File name: SW_DVD5_Project_Pro_2010w_SP1_W32_English_MLF_X17-76660.ISO
Size: 444.9 Mb
Language: English
MD5: D4AE061F04D736E9C5EB485181406372
Download:
===============================================//==========================================
3. Microsoft Visio Premium 2010
Chương trình vẽ sơ đồ thông minh, được tích hợp vào bộ chương trình Microsoft Office từ phiên bản 2003. MS Visio cho phép bạn thể hiện bản vẽ một cách trực quan. Hơn nữa, nó còn cung cấp nhiều đặc tính khiến cho sơ đồ của bạn ý nghĩa hơn, linh động hơn và phù hợp hơn với nhu cầu của bạn. Ngoài ra, bạn có thể sao chép bản vẽ của mình qua các phần mềm khác (như : MS. Word, MS. Excel,…) để tiện sử dụng cho công việc của bạn.
File name: SW_DVD5_Visio_Premium_2010w_SP1_64Bit_English_Std_Pro_Prem_MLF_X17-75853.ISO
Size: 603.1 Mb
Language: English
MD5: C2FD8C0C0A7078EF92C33034A89CCB04
Download: 
—————————————————————————
File name: SW_DVD5_Visio_Premium_2010w_SP1_W32_English_Std_Pro_Prem_MLF_X17-75851
Size: 512.5 Mb
Language: English
MD5: 8BCAC8AE977098A354F935131F9176F0
Download:
===============================================//==========================================
4. Thêm bản Professional Plus đã tích hợp gói Service Pack 2
File name: en_office_2010_professional_plus_with_sevices_pack_2_vl_x64_dvd.iso
Size: 1.9 gb
Language: English
MD5: B99D772C1FB67931324A6D468AA0693C
Download:
—————————————————————————
File name: en_office_2010_professional_plus_with_sevices_pack_2_vl_x86_dvd.iso
Size: 1.7 Gb
Language: English
MD5: 379B681D77D1CA77BDC207B297973052
Download:
—————————————————————
—————————————————————
Tên File: en_office_professional_plus_2007_united_states_x86_cd_481425.iso
Dung Lượng: 513MB
Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
MD5: D18954461FE3AFF8FDC2494CDEED9934
SHA1: 8F11B0A83F9ABB672F83DDE936C7F2A2A08BAF62
CRC32: 5DD0CD5A
Link: link died. updating…..
—————————————————————