Lên Đời Windows 10 Mobile Thế Nào?

Nếu Lumia của bạn có trong danh sách sau. Xin chúc mừng bạn, bạn đã có thể trải nghiệm Windows 10 Mobile chính chủ từ Microsoft. Và đây là cách để bạn được lên đời Windows 10 Mobile.

Danh Sách Các Dòng Lumia Hỗ Trợ Windows 10 Mobile
Lumia Icon, 1520, 930, 640, 640XL, 730, 735, 830, 532, 535, 540, 635 1GB, 636 1GB, 638 1GB, 430, 435, BLU Win HD w510u, BLU Win HD LTE x150q, MCJ Madosma Q501